Emil och Maria Palms Stiftelse

Stiftelsen bildades genom ett förordnande i Maria Sofia Palms testamente från den 8 juli 1970.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta och/eller främja medicinsk undervisning och forskning.

Stiftelsens styrelse har beslutat att inte dela ut bidrag till enskilda behövande personer utan enbart till organisationer som stödjer stiftelsens ändamål.

Här kan du ta del av den trevliga biografin ”Mia Palm – en hotellägare med patos”. I ingressen står det att läsa ”Driftig, framgångsrik, emellanåt rätt barsk, men absolut rättvis. Mia Palm drev i decennier anrika Hotel Royal på ett sätt som satte sig i väggarna. Det här är berättelsen om hennes liv.”